ZA UCZESTNICTWO W KONERENCJI PRZYSŁUGUJE 9,5 PUNKTÓW EDKACYJNYCH