PATRONAT


JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz SZCZEPAŃSKI

Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

prof. dr hab. n. med. Janusz ANDRES

Konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. Agnieszka MISIEWSKA-KACZUR

Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNMK SUM

prof. dr hab. n. med. Łukasz KRZYCH

Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNMZ SUM

prof. dr hab. n. med. Hanna MISIOŁEK

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Śląskiej Anestezjologii i Intensywnej Terapii

prof. dr hab. n. med. Łukasz KRZYCH